Keuring

Keuring van valbeveiliging

Valbeveiligingsproducten dienen elk jaar gekeurd te worden om ongevallen te voorkomen. Dit is vastgelegd in de Arbowet (Keuringen & NEN-EN 365 norm). Felix Safety is geaccrediteerd om de verplichte jaarlijkse keuring te mogen uitvoeren. Felix Safety verricht deze keuring onafhankelijk voor diverse toonaangevende merken, zoals Petzl, Kratos en CMC.

Inspectie en keuring op locatie

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen moet er jaarlijks inspectie van persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM) worden uitgevoerd. Onze inspecteurs komen op locatie om valbeveiligingsmiddelen te inspecteren volgens wettelijke instructies. Dit wordt vastgelegd in een inspectierapport. Desgewenst kan er meteen op locatie gekeurd worden, waarna u achteraf per mail een keuringscertificaat ontvangt.

Certificaat en QR-code

Elk valbeveiligingsproduct of -systeem dat geregistreerd en gecertificeerd is krijgt een eigen QR-code. Door deze te scannen kunt u het certificaat te allen tijde inzien. Elk jaar ontvangt u van ons een herinneringsmail dat uw valbeveiligingsproducten weer gekeurd dienen te worden.

Keuring PBM's

Valbeveiliging laten keuren

Bel of mail ons

Inspectie EHBO middelen

Felix Safety kan ook uw jaarlijkse inspectie van verbandkoffers uitvoeren. Onze inspecteurs komen op locatie voor een inventarisatie en kunnen waar nodig uw verbandtrommel direct aanvullen. Tevens zijn wij bevoegd om reddingsvesten en reddingsboeien te inspecteren en te keuren.

Verbandkoffer laten keuren

Bel of mail ons
Translate »