PBM keuring: “hoe en wat”?

PBM keuring: “hoe en wat”?

Het beheer van uw PBM middelen wordt nog al eens onderschat.
Dit kan vele oorzaken hebben; van te weinig kennis bij de organisatie, te weinig kennis bij de keurende partij, tot onvoldoende beheertools bij beiden partijen.

Verplichtingen aan beide zijden

Als leverancier hebben wij een verplichting naar onze eindgebruikers. Wij dienen te zorgen dat onze materialen voldoen aan de Europese Richtlijn PBM 89/686. Hierin staan de regels beschreven waaraan wij als leverancier moeten voldoen voordat wij de producten op de markt brengen.

Als werkgever zijn er natuurlijk ook verplichtingen. We gaan ervan uit dat de werkgever de juiste materialen heeft uitgegeven aan zijn medewerkers en dat er een gedegen instructie heeft plaatsgevonden. Is de instructie correct afgerond, dan blijkt er helaas vaak een probleem te zijn in de opvolging van het beheer van de materialen. Het minimale jaarlijkse onderhoud, de feitelijke keuring, blijkt vaak niet goed geregeld.

Het houdt ons al jaren bezig hoe wij dit proces, als service naar onze klanten, waterdicht kunnen maken. Wij hebben enkele jaren geleden een online tool ontwikkeld waarin de aangeschafte PBM’s volledig worden beheerd.

Veel voorkomende fouten

Het is natuurlijk fijn dat alles online te volgen is, echter zien wij vaak dat er onjuiste keuringen plaatsvinden. Voorbeelden zijn:

  • Goedgekeurde items, terwijl maximale levensduur is overschreden.
  • Graveren van serienummers in karabijnhaken.
  • Goedkeuring van producten zonder accreditatie van producent.
  • Goedkeuring valblokken enkel op basis van optische keuring.

Om onze klanten tot in de puntjes te ontzorgen, zijn onze medewerkers getraind en geaccrediteerd door de door ons verkochte en in onderhoud zijnde merken.

Elk jaar worden valblokken geopend en weer hersteld en op het juiste moment gezet, dit om de krachten op het lichaam te beperken waarbij de vallengte niet wordt overschreden.

Er wordt niet alleen naar het product gekeken maar ook naar de juistheid en compleetheid van de PBM set. Alles wordt vastgelegd in onze online beheersysteem, waarbij u 24/7 toegang heeft tot uw certificaten. Na elke inspectie heeft u volledig inzicht en beschikt u over een kalender voor uw komende inspecties.

Kijk op onze site voor meer informatie.

Een soort APK, maar dan nét anders

Keuren is een periodieke verplichting. Wij komen op basis van de vooraf gemaakte afspraken. Mocht er tussentijds iets zijn gebeurd, bijvoorbeeld natte opgeborgen lijnen, schimmelvorming, roest of gewoon twijfel of het product nog deugdelijk werkt: laat het ons weten! Voorkomen van ongelukken is altijd het doel van valbeveiliging!

Anderzijds kijken wij niet alleen naar de staat van de producten op dat moment, maar ook of ze nog voldoen als ze nog tot aan de volgende keuring mee moeten kunnen. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met de intensiteit van het gebruik. Een soort APK, maar dan nét anders.

Dit is concreet ons keuringsconcept waarbij wij u als klant voor 99% ontzorgen.

Joop Hoogendijk
CEO Felix Safety

Translate »